Liên hệ

Trường Tiểu học..

Địa chỉ: .., huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/bà: Nguyễn T hị Lê– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại:tieuhocmytien76@gmail.com. – Email: